Evlerimizi ve işyerlerimizi korumak için tercih ettiğimiz ve anahtar yardımıyla kilidi açmamızı sağlayan mekanizma olan Barel insanın nasıl yaşamını koruyor ve kolluyor ise plastiklerin de insan sağlığına o denli koruması gerektiğine inanıyoruz.

Plastikler ve İnsan Sağlığı

Plastikleri, “şekilendirilmiş sentetik malzemeler” olarak tarif etmiş ve bu sistemlerde ana yapıyı yüksek molekül ağırlıklı büyük polimer zincirlerinin oluşturduğunu belirtmiştik.Daha önceki kısımlarda detaylı olarak verildiği şekilde, bu polimer kütlesine, çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerinin geliştirilmesi amacı ile, bazı katkı maddelerinin eklendiği de vurgulanmıştı.Bu nedenle, insan sağlığı açısından konuyu irdelerken, aşağıda belirtildiği gibi, iki ayrı kısımda özetleme yapmak yerinde olacaktır.

a) Ana yapıyı oluşturan polimerlerden kaynaklanabilen olası sağlık etkileri,

b) Sisteme eklenen katkı maddelerinden kaynaklanan sağlığa olası etkiler.

Barel mekanizmasında sağlığa etki edecek ortam ve koşullaırının oluşması çok zordur.Çünkü insanla birebir etki altında olmayan barel sistemleri bu yönden plastik kasa kadar koruyucu etkisi buunmaktadır.
Polimerler genellikle büyük moleküllerden oluştuğundan, bunların, polimer sistemini buharlaşma veya öteleme yolu ile terk etmeleri oldukça zordur, dolayısıyla bu büyük polimer zincirlerinden oluşan kütlenin, eğer sistem saf ise , sağlık yönünden her hangi bir sorun yaratmaamsı beklenir.Öte yandan , polimerleşme sonucu sistemde kalabilen çeşitli safsızlıklar hatırlandığında (artık, kullanılmamış monomerler , küçük moleküllü polimer veya oligemerler, artık katalizör molekülleri ve artık çözücü molekülleri gibi), bunlar sağlık yönünden sakıncalı olabilir.Fakat teknolojinin gelişmesiyle bu ihtimalinde şirketler olarka en aza indirgediğimizi belirtmek isteriz.