plastik_geri_donusum

Plastik geridönüşüm plastik kasa geri dönüşüm


Güloğlu Plastik; dünyada giderek önemi artan hammadde kaynakları, enerji tüketimi, depolama, çevre duyarlılığı gibi konularda bilinçlendirme ve farkındalık yaratmayı kendine misyon edinmiştir. Daha çevreci ve kaynakların daha etkili kullanılabildiği bir çevre, plastik hakkındaki bu bilinçlendirme çalışmalarından geçmektedir.

Plastiğin ana kaynağı petrol rafinerisinden arta kalan maddelerdir. Dünya’da üretilen toplam petrolün %4’ü plastik üretimi için kullanılmaktadır.

Plastik üretimi ile kullanılmayan ve doğayı kirletecek olan petrol artıkları değerlendirilmekte, fosil esaslı yakıtların harcanması azaltılmakta ve gıda kayıplarının ekonomik olarak önlenmesi sağlanmaktadır.

Plastikler kullanılarak dünyadaki gıda kayıpları önemli oranda azaltılmıştır. Unutulmamalıdır ki, bir gıda maddesinin üretilmesi için harcanan enerji plastik bir ambalaj malzemesinin üretilmesi için harcanan enerjinin 10 katıdır. Plastiklerin ambalaj malzemesi olarak kullanılması ile %50 seviyesinde olan gıda kayıpları Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa’da %3 seviyelerine inmiştir.

Plastikler çevreyi kirletmemekte, insanlar çevreyi kirletmektedir.

Plastiklerin insanlar tarafından bilinçsiz kullanımı ve yetersiz geri dönüşüm çevreyi olumsuz etkilemektedir. Çevre kirliliği; hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, plansız endüstrileşme ve dolayısıyla doğal kaynakların azalmasının bir sonucudur. Çevre kirliliğinin sebebini plastiklere bağlamak haksızlık ve yanlış bir yaklaşımdır. Bu nedenle çevre bilincinin artırılması ve tüketicilere geri dönüşümün öneminin anlatılması son derece önemlidir. Ülkemizde bu alandaki en önemli sıkıntı yeterli bilincin oluşmamasıdır. Bunun bir sonucu olarak da atıklar kaynağında ayrı toplanmam

plastik ve çevre

akta ve geri dönüşüm yaygınlaşamamaktadır.

Plastik çöp değildir, değerli bir malzeme ve hammaddedir.

Plastik ambalaj malzemeleri geri dönüşüm ile çevreyi korurlar. Plastikler tekrar kullanıldığında veya işlenmek üzere geri kazanıldığında plastiklerin hammadde kaynakları korunur, plastik üretiminde enerji tüketimi azalır, katı atık depolama alanlarının ömrü uzar, katı atık taşıma ve depolama alanlarının işletme maliyeti düşer, yenilenmeyen hammadde kaynakları korunur, bacalardan atılan kirletici miktarı azalır ve enerji kaynaklarının korunması sağlanır. Plastiğin geri kazanılması ile %95 enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Plastik diğer ambalaj materyalleri ile karşılaştırıldığında en ince ve birim ağırlığı en az olan malzemedir.

Daha ince malzeme; üretim ve nakliyede daha az enerji demek ve sonuçta daha az sera gazı salınımı anlamına gelmektedir. Diğer hiçbir sanayi dalında kaynakların bu şekilde en aza indirilerek korunması yönünde böyle bir yol alınmamıştır. Avrupa’da; ambalajlanan ürünlerin yaklaşık %50’si plastik bir malzeme ile ambalajlanmakta olup, evsel atıklar içinde plastiklerin payı ancak %17’dir.

Geri kazanımda plastik en değerlisi.

Modern dünya, plastiklerle ve diğer atıklarla ilgili olarak, 3R olarak kısaltılan “Reduce (Azalt), Reuse (Yeniden Kullan) ve Recycle (Geri Dönüştür)” yaklaşımını tartışıyor, benimsiyor. Geri dönüşümde plastiğin ekonomiye katkısı yadsınmıyor: Kâğıt en fazla 5 kere geri dönüştürülebilirken, plastik birçok kez geri dönüştürülebiliyor. Üstelik, bir plastiği geri kazanım için eritirken 120 ile 200 oC arasında ısıtılırken, alüminyum (Alu) için bu oran için 650 oC cam için ise tam 1.400 oC.

Plastikleri suçlu ilan edip, yasaklamak çözüm değildir.

Özellikle son yıllarda artış gösteren bazı hastalıkların sorumlusunu plastikler olarak göstermek akılcılıktan çok uzaktır. Bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için hayatında en fazla gereksinim duyduğu iki şey hava ve sudur. Bu sebeple, hastalıkların artışındaki sebepleri plastiklere değil, bu kaynaklarda aramak daha anlamlıdır. İnsanların zaruri ihtiyaçlarını sağlayan bu kaynakları nasıl daha temiz olarak insanların kullanımına sunmanın yollarını araştırmak gerekmektedir.