Havalandırma sistemleri söz konusu olduğunda daima insan sağlığı ve rahatı önemli olmuştur. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak modernize edilen binalar ve çeşitli yapılar bazı gereksinimlere ihtiyaç duyulmuştur. Havalandırma-iklimlendirme sistemleri bu talep doğrultusunda doğmuştur ve gelişmiştir.Hala da günümüzde gelişmeye ve geliştirilmeye devam etmektedir.Havalandırma sistemleri teknolojisi sayesinde bir ortamda hava atmosfere iletilerek içeriye koşullu bir şekilde hava girmesi sağlanmakta ,rahatımız ve yaşamımız için olumlu sonuçlar doğurmuştur.

Havalandırma sistemleri olmazsa olmaz bir unsuru haline gelmiş ve çeşitli uygulamalarla hayatımıza entegre olmuştur. Türk mühendisliği ve tecrübesiyle artık ülkemizde de yaygınlaşmış ,yaşam konforumuzu etki eden önemli bir faktör haline gelmiştir.Sanayi de ,evlerde,alışveriş merkezlerinde ,yer altı metro tünellerinde bile havalandırma sistemiyle karşılaşmanız kaçınılmazdır.Tecrübe ile birleşen , mühendislikle şeenen havalandırma sistemleri sayesinde yaşanılır alanlara sahip durumdayız.

Mahal Havasının Tayini

Eksik ya da kusurlu bir havalandırmada mahalde bulunan insanlar kendilerini kasvet içinde hissederler.İnsanın fizyolojik özelliklerinden dolayı yaşadığı ortamda sürekli ısı alış-verişinde bulunur.Yaptığı işlere göre bu ısı miktarı değişkenlik arz etmektedir.Mesela,uyumakta olan bir insanın çevresine verdiği ısı ile, spor yapan bir insanın verdiği ısı farklıdır.

Ayrıca, insanlar nefesleri ile mahal havasına su buharı ve CO2 gazı verdiklerinden , havalandırılması iyi olmayan ve eksik yapılmış olan kalabalık yerlerde,havanın içinde bulunması gereken O2 miktarı azalıp ,su buharı ve karbondioksit miktarı da artar.Bu durumda,eğer söz konusu mahal iş ortamı ise;çalışma verimi düşer.Bu nedenle insanın bulunduğu ortam havasının konfor şartlarına getirilmesi gerekir.

Havanın hızı ve sıcaklığı da konfora etkileyen bir diğer unsurdur.Bu bakımdan ;dışarıdan alınan hava üzerine hiçbir işlem yapılmasa bile.hızının mutlaka istenilir bir seviyede olması gerekir.Çoğu kere sıcak bir ortamda bile normalin üstündeki hava hareketi insanlara üşüme hissi vermektedir.Hava hızı da mahale verilen hava miktarı ile bağlantılıdır.

Mahal Havası Miktarı Tayini

Mahallerde ihtiyaç duyulan hava miktarının belirlenmesinde; başta mahalin kullanım amacı olmak üzere, o mahalde bulunan insan sayısı makine sayısı ve bunların genel hava kirletme durumları,havanın bağıl nemi ,havanın akış hızı ve akış yönü ,hava ile dışarı atılan enerji miktarı ve ihtiyaç duyulan taze hava ve enerji miktarı gibi faktörler önemli rol oynamaktadır.

Dış Hava Miktarı Tayini

Yalnız havalandırma yapılan mahallerde havanın tamamı dışarıdan alınmakta ve hava üzerindeki hiçbir termodinamik işlem yapılmadan mahale verilmektedir. Dışardan taze hava mahale gelirken , mahalin bayatlamış havası da dışarı atılmaktadır.Bu işlemler genellikle , hava fanları yardımı ile cebri olarak yapıldıklarından , fanın gücünün belirlenmesinde mahal hava debisinin bilinmesi gerekmektedir.

-Mahal hava debisinin belirlenmesinde;
-Mahal havasının sıcaklığı
-Mahal havasının kirlilik durumu,
-Mahalden mahal havasına yapılan gaz katkıları
-Dış havanın fiziki durumu
-Mahalin kullanım amacı
-Mahal havasının nemliliği,
-Mahalde bulunmak durumunda olanların özellikleri(insan yada hayvan gibi)
-Hususların göz önünde bulundurulması gerekir.
-Mahal dış hava debisinin belirlenmesinde , bu hususlar göz önünde bulundurularak hazırlanan en uygun olan biri yada birkaçı uygulanabilir.

Çeşitli Uygulamalarda Mahal Havası Tayini

Otoparklar, sanayi uygulamaları, sanayi tip mutfaklar, kimya laboratuarları, kimyasal işlem yapılan mahaller vs. gibi mekanların hava miktarları değişik şeerde olabilmektedir. Uzman biri tarafından bu mahallerin gerekli hava miktarları belirlenip egzost edilecek hava ile içeriye verilecek hava miktarları belirlenmelidir.