Güloğlu Plastik olarak müşterilerimize ürünlerimizle ilgili faydalı bilgiler vermeye devam ediyoruz.Bunlardan biri de plastik sevkiyat kasası ürünümüzü kullanan müşterilerimiz için de yararlı olacak plastikle ilgili bilinmesi gereken bilgileri sizlere sunmaya devam ediyoruz.

Plastik İşleme Sıcaklığını Etkileyen Faktörler

Plastik işleyicisi öncelikle kendi makinasının her bölgesi için sıcaklığı set ettiği zaman sıcaklığın hangi aralıkta değiştiğini bilmesi gerekir.Sıcaklık ölçümünü aldığı ısı ölçerlerin konumunu ve plastik kütleye yakınlığını her bölge için bilmelidir.Böylece ölçtüğü sıcaklıkların nereden geldiğini ve ne aralıkta kontrol edebildiğini bilerek çalışmaya başlamalıdır.bir başka faktörde işlenen plastiğin cinsidir.

Uç bir örnek verilirse Ör: Kauçuk işleniyorsa makina hiç ısıtılmadığı halde kauçuk zincirlerinin sürtünmesi büyük bir ısı çıkarır ve makina soğutularak işleme tamamlanır.Plastiklerin hepsi sürtünme ile bir miktar ısı oluşturur.Buna ilaveten makinanın plastiğe uyguladığı sürtünmeye paralel ısı oluştuğundan makina tasarımı (vida geometrisi,hızı ve karşı (geri) basınç) ısı oluşumunu etkiler.

Doğru İşleme Sıcaklığı Nasıl Seçilir?

Plastik Sevkiyat Kasası üreticisi tarafından verilen sıcaklıklar alınır eğer herhangi bir veri bulunamamışsa, işlenen plastik için kitaplarda verilen erime sıcaklığı bulunur.

Makinanın besleme bölümü erime noktasının 10-15 derece üstünde seçilir.Daha sonraki bölgede erime sıcaklığından 5-10 derece yukarıya ayarlanır.Ve çalışmaya başlanarak çıkışta plastiğin durumu ve makinanın gaz çıkış noktasındaki gazlara dikkat edilerek sıcaklık yükseltilir ve ilk bozunma belirtilerinin (sararma ve koku) başladığı sıcaklık tespit edilir.

İşlemenin bozunma oluşan sıcaklıktan en az 5 derece düşük tutulması uygun bir çalışma şartını oluşturabilir.

Enjeksiyon makinasında çalışılırken sıcaklığa ilaveten makinada kalma süresine de dikkat edilir.İşleme makinasının dozajlama bölgesi kısaysa veya kalıba basılma süresi uzunsa sıcaklık artışı uygundur.