Uygun bir gıda ambalajı, gıda maddesi ile ambalaj malzemesi özelliklerinin optimum bir şekilde birleştirilmesi ile sağlanabilir.Ambalaj malzemesinden içindeki gıdaya bir transfer olabileceği gibi, bunun tersi de mümkündür.Bu transfer nedeniyle ambalaj içindeki gıdanın kalitesi etkilenebilmekte ve ambalaj malzemesi de koruyucu özelliğini kaybedebilmektedir.

Optimum bir gıda ambalajında ana hedef gıda maddesi ile ambalaj malzemesi arasındaki etkileşimin minimuma indirilmesidir.Ambalaj malzemesinin koruyucu özellikleri , ancak bu faktörden sonra; ikinci sırada yer almaktadır.

Bu çerçevede, gıda yönetmeliklerinde ambalajın önemi bu yüzyılın başından beri biliniyor olmakla birlikte; ambalaj malzemesinde bulunan maddelerin ambalaj malzemesinden gıdaya geçebilme olasılığı çok çeşitli ve karmaşık kimyasal ambalaj malzemesinin gündeme gelmeye başladığı 1950’li yıllardan sonra önem kazanmıştır.Bu yenilikte plastik havalandırma sistemleri de nasibini almıştır.

Ambalaj malzemesinin sağlık açısından yaratması söz konusu olan tehlikenin çok gerçekçi bir şekilde etüd edilmesi şarttır.Günümüzde kullanılan ambalaj malzemeleri ve ambalajlama sistemi ile ambalaj malzemesinden gıdaya transfer olabilecek maddelerin kronik toksiklik açısından değerlendirilmesi gerekir.Genellikle ambalajlanmış gıdadaki risk/fayda oranı, ambalajlanmamış gıdaya oranla ihmal edilebilecek düzeydedir.Her ne kadar risk olasılığı çok düşükse de tüketici güvenliğinin sağlanması garanti altına alınmalıdır.

Tüketici güvenliği açısından plastik ambalajlarda olduğu gibi aynı şeyler plastik havalandırma konusunda da vardır.