Plastiklerin Katı Atıklardan “Plastik Malzeme Olarak” Geri Kazanılması

Plastiklerin katı atıklardan plastik malzeme olarak geri kazanılmasının belli başlı aşamaları şunlardır:

-Plastiklerin katı atıklardan toplanması,
-Gerekiyor ise toplanan atıkların sıkıştırılıp yoğunlaştırılması,
-Yoğunlaştırılan atık plastiklerin sınıflandırılarak işlenmesi.

Plastik baca kapağı sağlıklı bir biçimde toplanması, plastiklerin malzeme olarak geri kazanımının temelini oluşturmaktadır.Bu konuda tercih edilen yöntem, katı atıkların kaynağında sınıflandırılarak toplanmasıdır.Bu amaçla , Batı’da hazırlanmış olan çeşitli tüzük ve yönetmeliklerin yanı sıra, yoğun bir kamuoyu bilinçlendirilmesi ve eğitim programları da yürütülmektedir. Almanya’nın yeşil nokta uygulamasında olduğu gibi bazı hallerde zorunlu ve ekonomik hayatı etkileyici boyutlarda olan uygulamalara da rastlanılmaktadır.

Aksi takdirde , plastik baca kapağı ;katı atıklardan elle toplanmakta , bu ise geri kazanılmış plastik baca kapağının maliyetine artış getirmektedir.Her iki durumda da iyi bir toplama sisteminin geliştirilmesi esas olmaktadır.

Plastiklerin hacim/ağırlık oranının yüksek oluşu,bu atıkların etkin ve ekonomik bir biçimde toplanarak değerlendirilmesinde ciddi sorunlar yaratmaktadır.Bu sonucun giderilmesi için kamyon üstüne yerleştirilmiş plastik sıkıştırma makineleriyle veya belirli noktalara konulmuş sabit makinelerle plastiklerin sıkıştırılarak toplanması sistemi batı ülkelerinde giderek yaygınlaşmaktadır.Bu amaçla kullanılan makineler iki sınıfta toplanabilir.