Her mamul için ihtiyaç duyulan özellikler değişiktir.Mamulden beklenen fonksiyonlar arttıkça malzeme seçimi de daha zor olur.Örneğin cetvel yapımı için bir çok plastik ailesi uygundur ama plastik toplama kasası için bazı özellikli plastik grubu uygun olmayabilir.Bundan dolayı uygun malzemeyi seçmek önemlidir

Plastik toplama kasasından istenen mekanik özellikler:

-Sağlamlık

-Dayanıklılık

-Şeklini koruma özelliği

-Yük değişimine dayanım

-Sürtünme özellikleri ve aşınmaya direnç

-Esneklik veya sertlik

1-Termal Özellikler:

Plastik toplama kasasının kullanılacağı en yüksek ve en düşük sıcaklık aralığı veya başka bir ifadeyle servis sıcaklığında malzeme özellik değişimleri dikkate alınmalıdır.Malzemenin ısı geçirgenliği ve genleşmesi,erimesi,bozunması termal özelliklerden bazılarıdır.

2-Elektriksel Özellikler:

Elektriksel özelliklerin başında malzemenin iletkenlik ve yalıtım özellikleri yer alır.

Kimyasallara ve diğer çevresel etkilere dayanıklılık:Plastik toplama kasasının maruz kalacağı şartlar dikkate alınarak seçilen malzemenin tek başına çalışma şartlarına dirençli olması veya daha ucuz bir malzemenin çevre koşuluna dayanıklı bir malzeme ile kaplanması gibi yollar denenebilir.

3-Estetik Özellikler:

Plastik Toplama Kasası görünümü bazen çok önemlidir.Dolayısıyla malı güzl gösterecek,süsleeycek tekniklerin malzeme uygunluğuna da bakılır.Plastik malzemelerin en büyük görsel avantajı çok kolay boyanabilmesidir.Belli bir kullanım alanı için mamulde aranan şartlar çıkarıldıktan sonra,önem sırasına göre dizilir ve istenen özellikleri sağlayan malzeme gruplardır.

4-İşleme ile ilgili özellikler:

Plastik son ürüne uygun bir kalıp ve işleme şekli mevcuttur.Plastik mamulün şekli genellikle işlenme şeklinin belirlenmesinde önem arz etmektedir.Plastik hammadde maliyeti yanında plastik işleme maliyeti de mamul maliyetini etkileyen önemli bir faktördür.Bu nedenden dolayı en düşük maliyetli işleme tekniği seçilmek istenir.

Üretim şekline bağlı olarak ve içerdikleri çok değişebililmektedir.Polimer özellikleri inceleniren tamamen aynı şartta yapılan deneyin sonucunun karşılaştırılması sağlıklıdır.İncelenen tüm değerler aynı laboratıarda yapılamayacağından,pratikte plastik toplama kasaları özellikleri için farklı kaynaklardan alınan değerler incelenirken test metodlarına bakılmalıdır.

Aynı test metodu ile yapılmış testlerde dahi numune hazırlanmasındaki küçük farklar bazı test sonuçlarını etkiler.Özellikle mekanik özellikler (çekme,darbe,basma dayanımı,burulma ve bükülme ) gibi testler için değişik laboratuar sonuçlarını karşılaştırırken numune hazırlama koşullarının da bilinmesi gerekir.

Plastik toplama kasalarının en önemli avantajlarından birisi hafif bir malzeme olmalarıdır.Özellikle taşıma söz konusu olan uygulamalarda örneğin ambalaj ve otomotiv plastiklerinin hafifliği enerji tasarrufu sağlar.

Plastiğin hafifliği spesifik ağırlık değerine bakılarak değerlendirilebilir.Ağırlık azaldıkça plastik hafifleşir.

Plastiğin dayanıklılığı mekanik özelliklere bakılarak değerlendirilebilir.Mekanik özelliklerden çekme dayanımı arttıkça malzemenin daha dayanıklı olduğu anlaşılır.

Uzama değeri ise, malzemenin kırılgan ve esnek yapıda olduğunun bir göstergesidir.

Isıyla genleşme katsayısı,plastiğin ısı ile boyutlarındaki artıştır.Plastikler ısıyla metallere nazarn 5 kat daha fazla boyut değiştirirler.Bu durum metalle birlikte plastik kullanılan uygulamalarda dikkate alınmalıdır.