Plastik Kasanın Geri Dönüşü Muhteşem Olacak!

Ham petrol, doğal gaz gibi yenilenemeyen kaynaklar plastik üretimi için azaltılmakta, oluşan zararlı gazlar hava, su ve çevre

Ham petrol, doğal gaz gibi yenilenemeyen kaynaklar plastik üretimi için azaltılmakta, oluşan zararlı gazlar hava, su ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Hem sınırlı kaynaklar boşa harcanmakta hem de kaynakların kötü yönetilmesiyle çevreye zarar verilmektedir. Plastik ambalajlar dönüştürülmeyip doğada yakıldığında, çok tehlikeli bir madde olan ve sera etkisi yaratan dioksin ortaya çıkar. Atık plastikler genellikle diğer evsel atıklarla birlikte çöp boşaltma sahalarına atılmakta veya çöp çukurlarına gömülmektedir. Atık boşaltma sahalarının ve çukurlarının giderek dolması ve yakma gibi alternatif yöntemlerin giderek artan maliyetleri ve çeşitli teknik sorunlar, enerji kaynaklarını koruma ve atıkları çevresel açıdan kabul edilebilir şekilde azaltma isteğiyle birleşince; atık plastiklerin yeniden kullanımı konusu, giderek artan bir önemle gündeme gelmeye başlamıştır.

Kullanım dışı kalan plastik malzemelerin tekrar kullanıma geri kazandırılması işlemi, ambalaj tüketimi arttıkça günden güne daha büyük önem kazanıyor. GÜLOĞLU PLASTİK; ambalaj sektöründe çevre bilinci konusunda öncü kuruluşlardan biri olmayı misyonu haline getirmiştir ve çevreci plastik konusu sosyal sorumluluk projelerinden biridir.

Plastik kasa sektöründe bölgesinde lider konumda olan GÜLOĞLU PLASTİK, ürettiği kasaların satışından sonra da takibini yaparak doğaya atılmasını engelleyip etkili yöntemlerle geri dönüşüm sürecine sokuyor. GÜLOĞLU PLASTİK; hem müşterilerine hem de son kullanıcılara geri dönüşüm bilinci aşılamak için farkındalık yaratıyor.

 

Plastik kasaların geri dönüşümün başlıca avantajları:

  • Hammadde ihtiyacını azaltır
  • Nüfus artışı ve artan üretim ile beraber ortaya çıkan tüketimin ekolojik dengeyi bozmasının önler
  • Atıkların çevreyi kirletmelerinin önler
  • Plastik kasaları sıfırdan üretmek yerine atık kullanımı ile enerji tasarrufu sağlar
  • Ekonomiye katkı sağlar. Plastik kasaların geri dönüştürülmesi, üretim süreçlerine ham madde girdisi sağlamanın yanında, geri dönüşümlü malzemelerin dayanıklı, uzun ömürlü ve daha ucuz olmaları nedeniyle makro ölçekte ülke ekonomisine katkı sağlar
  • Plastik kasa geri dönüşümünde, geri dönüştürülmüş kasanın üretim maliyeti büyük ölçüde düşeceğinden tüketiciye yansıyan fiyatlarda belli bir düzeye kadar düşüş sağlar, hane halkı ekonomisine katkı sağlar.
  • Geri dönüşümlü malzemelerin yapıldığı hammaddeler uzaklardan değil, doğrudan üretimin yapıldığı kentlerden toplanacağından hammaddelerin ulaşım giderleri büyük oranda düşer
Pin It