Sanayinin de büyümesi ve global pazarların oluşması sonucunda ihracat kasası sektöründe büyük gelişmeler yaşandı.ve bu 10 yıl içerisinde pazar payını %40 oranında arttırması bekleniyor.

Plastiklerin gıda ambalajlamasında yarattığı büyük devrimi,büyük ölçüde,çok katlı bariyer sistemlerinin yanı sıra gıda hazırlama ve koruma yöntemlerine ve kullanıcının beğeni ve alışkanlıklarına bağlamak mümkündür.Gıda ambalajında plastik kullanımını sınırlayan en önemli konu ,gazların ve su buharının plastiklerin çoğundan kolaylıkla geçebilmesidir.Ambalajlanan gıdanın tazeliğini koruyabilmesi için oksijen ve karbondioksidin gıdaya ulaşması, aroma ve nemin ise gıda maddesinden kaçması engellenmelidir.bu nedenle polimer maddelerden gaz geçişini azaltan, kontrol eden ve/veya engelleyen malzemelerin geliştirilmesi, plastiklerin gıda maddeleri ambalajında kullanımında önemli bir dönüm noktası olmuştur.İhracat kasası satışlarında bu ölçüt oldukça faydalı ve öne çıkarıcı etken olmuştur.

Söz konusu gaz geçirgenliği düşük ve bariyer özelliğine sahip malzememe geliştirilmesinin yanı sıra bu malzemelerden, diğer plastiklerle birlikte çok katmanlı yapıda ambalaj malzemeleri üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, büyük önem taşımaktadır.Bariyer yapılı polimerlerin genellikle pahalı olmaları ve paketlenen malzemeye gerekli korumayı tek başlarına sağlayamamaalrı nedeni ile söz konusu malzemelerin başka malzeme katmanlarıyla takviye edilmesiyle, ambalajlanan gıdaya arzu edilen koruma sağlanabilmektedir.Bu koruma nedeniyle ihracat kasası ile ilgili talepler ve önem artmıştır.

Bu çerçevede, koekstrüzyon, gıdaların ambalajlanması için gerekli olan çok katmanlı polimer malzeme hazırlanmasında kullanılan en yaygın bir teknik olagelmiştir.