İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Mevcut şartlarda minimum risk ve maksimum güvenlik ilkesine bağlı kalarak;

 • İş, çalışan ve kamu sağlığı ile güvenliğini tehlikeye atmadan,
 • Tüm yasal mevzuatları güncel olarak takip ederek,
 • En doğru ve güvenli biçimde sağlamak ve sürekli iyileştirmek,
  kuruluşumuzun iş sağlığı ve güvenliği politikasıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR , YALIN VE PROAKTİF İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

 • İSG organizasyonu ve sorumluluklar
 • Tehlike ve risk analizleri ve kontrol
 • Uygulama yöntemleri
 • Alt yükleniciler ve hizmet alımları
 • Malzeme yönetimi
 • Yasal gerekler ve diğer şartların takip edilmesi
 • Eğitim ve personel yetkinliği
 • Doküman ve kayıtların yönetimi
 • Acil durum planları
 • Uygunsuzluklar, düzeltici faaliyetler ve iyileştirme
 • İç denetimler

UYGULAMALAR

 • Algılama Sistemleri
 • Eğitimler
 • Periyodik Sağlık Taramalar
 • Yangına Karışı Alınan Önlemler