Güloğlu Plastik Yatırımlarını AB Yeşil Mutabakat’ına Göre Şekillendirerek Büyüyecek

Güloğlu Plastik, büyüme hedeflerinin odak noktasına “sürdürülebilirlik” ve “çevrecilik” konularını koydu. Güloğlu’ndan “çevreci” büyüme Plastik sektörünün önde gelen

Güloğlu Plastik, büyüme hedeflerinin odak noktasına “sürdürülebilirlik” ve “çevrecilik” konularını koydu.

Güloğlu’ndan “çevreci” büyüme

Plastik sektörünün önde gelen markalarından Güloğlu Plastik, hedeflerini sürdürülebilirlik ve çevrecilik odak noktaları doğrultusunda gerçekleştirecek. Güloğlu Plastik Genel Müdürü Gülçin Güloğlu “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm konuları ülkenin ana gündemleri arasında yer almalı” dedi.

Bu doğrultuda ihracat ve büyüme hedeflerini planlarken, yatırımlarını da bu postülalar çevresinde değerlendirdiklerini söyleyen Güloğlu “Sürdürülebilir bir ekonominin ancak ve ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olacağını biliyor, geri dönüşüm konusunda da üretim proseslerimizi geliştiriyoruz. Böylece ihracat yaptığımız ülkelerle ‘AB Yeşil Mutabakat Uyum Süreci’ kapsamında entegre oluyor, teknoloji yatırımları ve güncel iş yapış süreçlerini de sistemlerimize entegre ediyoruz. Küresel konjonktüre uygun olarak fırsatları değerlendiren şirketimiz, 2022 yılında kendisiyle birlikte sektörün de çıtasını yükseltecek” diye konuştu.

Odak noktası “Türkiye”
Türkiye ambalaj sanayisinin 2021 yılının ilk yarısında 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek yüzde 26’lık bir artış yakaladığını belirten Güloğlu, pandemiyle birlikte uzak doğu ticaret zincirinde yaşanan kırılmaların, birçok ülkenin odak noktasını yeniden Türkiye haline getirdiğini söyledi.

Güloğlu “Ambalaj türüne göre genel toplamlara baktığımızda 2021’in ilk 6 ayında plastik ambalajların yüzde 67’lik payla ilk sırada, ikinci sırada ise yüzde 22 ile kağıt/karton ambalajların yer aldığını görüyoruz. Bu global pazarda hem sektörel bazda hem de sektör içerisinde kağıttan plastiğe dönüşte bir artış yönelimi olduğu anlamına gelir ki bunu katıldığımız fuarlarda da gözlemliyoruz” dedi.

İhracat potansiyelini genişletti
Küreselüzeyde tüketim ürünlerine olan talep artışının ambalaj sanayisini dinamik tuttuğunu ancak pandemiyle birlikte ambalaj ve plastik sektöründe artan üretim maliyetleri ve kur hareketliliği sebebiyle hammaddeye uygulanan fiyat artışlarının da gözleri bir kez daha Türkiye’ye çevirdiğini söyleyen Güloğlu “Biz de büyüme hedeflerimizi bu doğrultuda mevcut ihracat potansiyelini artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak adına genişlettik” diye konuştu.

“Değer yaratan ürünler”
Güloğlu, dışa bağımlılığı en aza indirerek ihracat hacmini artırmak istediklerini ifade ederek şöyle devam etti:

“Sektör genelinde ambalaj, özelde ise plastik kasaya olan global ilgi aslında her zaman vardı. Ancak ihracattaki bürokratik zorluklar ve navlun fiyatları bazen hem ithalatçının hem de ihracatçının hevesini kırabiliyordu. Son zamanlarda yapılan teşvikler, özelliklede teknolojik gelişmelerle süreçlerin kolaylaşması global pazarı yeniden hareketlendirdi. Sektöre olan bu ilgiyi ülkemizin iyi değerlendirmesi gerekiyor. Firma olarak biz de AR-GE yatırımlarımızı da artırarak değer yaratan ürünler geliştirmeye devam ediyoruz”