Ham petrol, doğal gaz gibi yenilenemeyen kaynaklar plastik üretimi için azaltılmakta, oluşan zararlı gazlar hava, su ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Hem sınırlı kaynaklar boşa harcanmakta hem de kaynakların kötü yönetilmesiyle çevreye zarar verilmektedir. Plastik ambalajlar dönüştürülmeyip doğada yakıldığında, çok tehlikeli bir madde olan ve sera etkisi yaratan dioksin ortaya çıkar. Atık plastikler genellikle diğer […]Güloğlu Plastik; dünyada giderek önemi artan hammadde kaynakları, enerji tüketimi, depolama, çevre duyarlılığı gibi konularda bilinçlendirme ve farkındalık yaratmayı kendine misyon edinmiştir. Daha çevreci ve kaynakların daha etkili kullanılabildiği bir çevre, plastik hakkındaki bu bilinçlendirme çalışmalarından geçmektedir. Plastiğin ana kaynağı petrol rafinerisinden arta kalan maddelerdir. Dünya’da üretilen toplam petrolün %4’ü plastik üretimi için kullanılmaktadır. Plastik […]