Gülçin Güloğlu EBSO Meclisi Geri Dönüşüm Konuşması

Güloğlu Plastik gerim dönüşüm konusundaki duyarlılığını hem toplumsal hem de kurumlararası düzeyde göstermeye devam ediyor. Güloğlu Plastik Genel

Güloğlu Plastik gerim dönüşüm konusundaki duyarlılığını hem toplumsal hem de kurumlararası düzeyde göstermeye devam ediyor. Güloğlu Plastik Genel Müdür’ü Gülçin Güloğlu; EBSO Meclis’inde yaptığı geri dönüşüm konuşmasında; ülkemizde geri dönüşüm anlayışının Avrupa standartlarına getirilmesi için izlenecek yol haritasından bahsetti.

 

Küresel Ekonomide rekabetin hızla artması, doğal kaynakların azalması ve hammadde maliyetinin her geçen gün yükselmesi, teknolojinin sürekli gelişerek geri dönüşüm hammaddelerinin kullanım olanaklarının artması gibi nedenlerle; Dünya’da geri dönüşüm hammaddeden yapılmış ürünler her geçen gün artmakta ve çevre bilinci nedeniyle de tüketiciler tarafından tercih edilmektedir.

Özellikle plastik sektöründe cari açığın kapanması için tabi ki yeni petrokimya tesislerine ihtiyaç vardır fakat bu açığı kapatmak için oldukça düşük maliyeti olan geri dönüşümü de göz ardı etmemek gerekir.

Bu noktadan baktığımızda Türkiye’de geri dönüşüm bilincimiz gerek devlet politikaları, kanunlar ve teşvikler açısından gerekse toplum bilinci açısından sınıfta kalmaktadır.

Kaynak tüketimi dünyanın her yerinde artmaya devam ermekte ve yüksek kaynak tüketimi çevre üzerinde ciddi baskı oluşturmaktadır.

Geri dönüştürülmüş maddelerin hammadde ihtiyacının tamamını karşılaması beklenmese de gelişen geri dönüşüm pazarı, ekonomik ve çevresel etkileri göz önüne alındığında geri dönüşümün yeşil ekonomide önemli rol oynadığı ortaya çıkmaktadır.

Avrupa Ekonomik Bölge sonuç raporunda (EEA , 2011) geri dönüşümle ilgili şu bulgular ortaya çıkmaktadır;

  • Geri dönüşümden elde edilen gelirler giderek artmaktadır.
  • Gelişen Asya ekonomisi ve AB direktifleri Avrupa’da geri dönüşümü artırmaktadır.
  • Geri dönüşüm yakma veya depolamaya göre daha fazla istihdam oluşturmaktadır.
  • Geri dönüşüm ekonominin gereksinim duyduğu kaynak ihtiyacının büyük kısmını karşılayabilir ve böylelikle kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltır.

 

AB’de geri dönüşüm birçok politika belgesinde önemli bir yer tutmaktadır. “AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”nin genel hedefi “yenilenebilir olmayan doğal kaynakların ve hammaddelerin; çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik olarak kaynak verimliliğinin artırılmasıyla yenilenebilir doğal kaynakların yeniden oluşma kapasitelerini geçmeyecek bir hızda kullanılmasıdır”. “AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”nin hedeflerinden biri ise “yaşam döngüsü kavramını uygulayarak ve yeniden kullanım ve geri dönüşümü teşvik ederek doğal kaynakların verimli kullanımını artırmak ve atık üretimini önlemektir”.

Bu kapsamda EBSO olarak yapılabilecek çok şey var,

-Yasal düzenlemelerin tekrar gözden geçirilerek geri dönüşüm tesislerinin özendirici olması konusunda teşvik sisteminin güncellenmesi,

– Geri dönüşüm hammaddelerinden imal edilmiş ürünlerin ‘’çevreci ürünler’’ adı altında değerlendirilerek , bu ürünlere KDV indirimi getirilmesi ve böylece tüketicinin çevreci ürünleri almaya yönlendirilmesi,

– Geri dönüşüm hammadde ile üretim yapan firmaların teşvik kapsamına alınması,

– Geri dönüşüm tesislerine yönelik ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması gerekmektedir.

Geri dönüşüm tesislerinin yer bulmaktan tutunda bürokrasinin ve ağır yönetmeliklerin kıskacında ne zor şartlarda üretim yaptıklarını hepimiz biliyoruz.

Bu konuda gururla söylemeliyim ki, Türkiye’de ilk geri dönüşüm ihtisas organize sanayi bölgesinin temelleri de EBSO tarafından atılmaktadır.